Ściana nośna – kompendium wiedzy

Budowa ściany nośnej to proces, który następuje po osiągnięciu przez budynek poziomu gruntu. Ściany nośne mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego obiektu, ponieważ przenoszą obciążenia stałe i zmienne. Rozpoznanie ich jest niezwykle istotne także w czasie prowadzenia prac budowlanych. Co jeszcze musisz wiedzieć o ścianach nośnych w budynku?

Co to jest ściana nośna i jakie ma funkcje?

Po wylaniu i związaniu fundamentów przychodzi pora na budowę konstrukcji nośnej budynku. To właśnie na tym etapie powstaje ściana nośna, czyli pionowy element konstrukcyjny. Nie tylko stanowi on przegrodę, ale przede wszystkim przenosi obciążenia z wyżej położonych kondygnacji. To na ścianach nośnych opiera się strop, więźba dachowa, a także wszystkie wyższe części obiektu. Przenoszone są na nie również obciążenia zmienne związane z użytkowaniem budynku.


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac 


Ściany nośne przenoszą obciążenia na niższe kondygnacje, stropy i dalej na fundamenty. Choć z reguły wszystkie ściany zewnętrzne są nośne, nie tylko one mają taką funkcję. W zależności od rozpiętości stropów, ich ciężar może opierać się także na ścianach wewnętrznych. To one budowane są jednocześnie na etapie doprowadzania budynku do stanu surowego. 

Jak rozpoznać ścianę nośną – sposoby

Bardzo ważna funkcja przegród sprawia, że lokalizacja ściany nośnej będzie istotna także podczas prac remontowych i przebudowy budynku. Dlatego rozpoznanie jej przed rozpoczęciem robót będzie miało ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa całego obiektu. Choć doświadczeni pracownicy nie będą mieli trudności z tym, jak rozpoznać ściany nośne, warto przytoczyć kilka sprawdzonych sposobów. 


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac 


Pierwszym z nich jest wykonanie pomiarów szerokości ściany. Konstrukcje działowe przy murach wznoszonych z cegieł mogą mieć grubość równą szerokości cegły, a zatem 12 centymetrów. W przypadku bloczków z betonu komórkowego grubość ścian nośnych będzie wynosiła ponad 36 centymetrów, a zatem ściany działowe będą znacznie cieńsze. Przy płytach prefabrykowanych w blokach z tak zwanej wielkiej płyty ściany działowe mają około 10 cm szerokości. 

Zobacz także:  Układanie płytek na podłodze

Nie zawsze pomiar ściany będzie możliwy, dlatego konieczne stanie się zastosowanie innych metod na ocenę charakteru przegrody. W budynkach wielorodzinnych warto zajrzeć do sąsiada i sprawdzić układ pomieszczeń na wyższych lub niższych kondygnacjach. Ściany nośne zawsze montowane są bezpośrednio nad sobą i nie ma pod nimi wolnych przestrzeni. 

Jak sprawdzić, czy ściana jest nośna? Można też sprawdzić, czy rzeczywiście przenosi ciężar wyżej położonych kondygnacji. W tym celu należy skuć część tynku w górnej części ściany, gdzie przebiega powierzchnia jej połączenia ze stropem. Ściana nośna będzie stykała się ze stropem, tymczasem nad działową znajdzie się kilkanaście milimetrów pustej przestrzeni, która stanowi dylatację. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, które ściany są nośne, można też zajrzeć do źródła, czyli projektu budowlanego. To w nim znajdują się dokładne i precyzyjne informacje dotyczące przebiegu tych konstrukcji. Ściana nośna jest zaznaczona grubszą linią i ma charakter ciągły. Jej wypełnienie stanowią ukośne linie, a w przypadku betonu komórkowego sąsiadują z nimi niewielkie okręgi. 

Rozpoznanie ściany nośnej ma niezwykle duże znaczenie w przypadku przebudowy obiektu. To właśnie ingerencja w ścianę nośną związana jest z licznymi procedurami, jakie należy przejść przed rozpoczęciem pracy. Nie można przebudować ani wyburzyć nawet części ściany nośnej, ponieważ mogłoby to uszkodzić całą nośność obiektu. Dlatego w czasie remontu prace w obrębie takich przegród powinny ograniczać się tylko do ich tynkowania i innych robót wykończeniowych. 

Zdarza się, że nowa koncepcja zagospodarowania budynku zakłada całościowe lub częściowe wyburzenie ściany nośnej. Jakie procedury wówczas obowiązują? Przede wszystkim trzeba ocenić, jaki wpływ na konstrukcję budynku będzie miało wyburzenie tego elementu. Ściana nośna może wymagać zastosowania dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak podciągi i słupy nośne. Przy powiększeniu otworu drzwiowego w ścianie nośnej z reguły przedłuża się nadproże. 

Zobacz także:  Ile kosztuje remont łazienki i co wpływa na ostateczną cenę?

Najlepsze możliwe rozwiązanie tej kwestii powinien wskazać konstruktor. Mogą być do tego potrzebne szczegółowe obliczenia, a z pewnością wymagany jest projekt. Ten dokument będziesz musiał też dołączyć do wniosku o uzyskanie zgody na prowadzenie zamierzonych prac. Jeśli ściana nośna ma być poddana jakiejkolwiek ingerencji, konieczne jest uzyskanie zgody starosty lub prezydenta miasta. Urzędnicy po zebraniu całej dokumentacji i wniosku mają 65 dni na wydanie decyzji, a następnie 14 dni na odwołanie. Po tym czasie decyzja uprawomocnia się i można rozpocząć prace. 

Każda ingerencja w ścianę nośną musi być przeprowadzona z najwyższą starannością, ponieważ nieprawidłowości mogą nieść ze sobą zagrożenie dla użytkowników. Dlatego do pomocy zaproś fachowców z Adrem, którzy mają bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac. Nie tylko zlokalizują ściany nośne w budynku, ale także prawidłowo przeprowadzą wszystkie prace zaplanowane w projekcie budowlanym.


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac