Zgłoszenie robót budowlanych – kiedy jest potrzebne?

Prace budowlane to nie tylko wznoszenie obiektów mieszkalnych czy budynków usługowych. Niejednokrotnie zakres prac obejmuje budowę małej architektury, obiektów nieprzeznaczonych do stałego pobytu ludzi lub remont. Wówczas obowiązują nieco inne procedury, niż w czasie budowy domów. Dowiedz się, czy przy Twoich pracach potrzebne jest zgłoszenie robót budowlanych.

Zgłoszenie robót budowlanych, a pozwolenie na budowę

Plany zagospodarowania przestrzennego wymagają kontroli obiektów wznoszonych na terenie danej jednostki administracyjnej. Także sposób ich zagospodarowania i zgodność budowy z prawidłami sztuki budowlanej są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa użytkowników. Dlatego jednostki administracyjne wymagają bezwzględnego informowania ich przez inwestora o zamiarze rozpoczęcia prac.


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac 


Przy wznoszeniu budynków użytkowych potrzebne jest pozwolenie na budowę. Taka decyzja musi być wydana przed rozpoczęciem budowy niemal wszystkich obiektów. Wyjątki od tej reguły wypisane są w artykule 29 prawa budowlanego. Tymczasem w artykule 30 wymienione są wszystkie budowle, co do których obowiązuje zgłoszenie robót budowlanych.

Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych – jakich obiektów dotyczy?

Obiekty, które można budować jedynie po zgłoszeniu zamiaru budowy, nie mają charakteru mieszkalnego. Z reguły dotyczą obiektów gospodarczych, rekreacyjnych lub użytkowych. Spośród wielu wymienionych budynków do najpopularniejszych należą:


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac 


 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze – dotyczy to wszystkich garaży, ganków lub altan narzędziowych, których powierzchnia nie przekracza 35 m² na każde 500 m² powierzchni działki, można ustawić dwa takie obiekty,
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacyjne – altany ogrodowe, bungalowy, sauny fińskie lub inne obiekty przeznaczone do czasowego wypoczynku, można ustawić dwa budynki o powierzchni 35 m² na każde 500 m² działki,
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną – wszystkie obiekty związane ze składowaniem nawozów lub paszy dla zwierząt, mogą to być zbiorniki na obornik czy silosy na paszę o pojemności do 30 m3,
 • tymczasowe obiekty gospodarcze – budynki, które wznoszone są tylko na okres realizacji innych prac budowlanych, po których zakończeniu zostaną zlikwidowane, czyli altany na narzędzia, miasteczka kontenerowe czy obiekty zaplecza socjalnego,
 • przyłącza – wszystkie instalacje prowadzące media do obiektu, czyli sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków o niewielkiej wydajności,
 • przydomowe zbiorniki na nieczystości ciekłe – bezodpływowe zbiorniki, popularnie nazywane szambami do pojemności 10 m3,
 • zbiorniki na gaz płynny
 • parkingi – przepis dotyczy tylko obszarów zaliczanych do programu Natura 2000 i nieprzekraczających 10 stanowisk,
 • zjazdy z dróg krajowych – czyli wszelkie dojazdy do posesji, obiektów przemysłowych lub obszarów prywatnych,
 • boiska szkolne, a także korty tenisowe, bieżnie czy inne obiekty służące rekreacji,
 • pomosty – nie dłuższe niż 25 metrów przeznaczone do cumowania jednostek pływających, wędkowania lub rekreacji.
Zobacz także:  Ile kosztuje remont mieszkania? - jak oszacować ostateczne wydatki?

Ponadto zgłoszenie prac budowlanych może być potrzebne podczas wykonywania remontów obiektów, na których wznoszenie potrzebowałbyś pozwolenia na budowę. Najczęściej będziesz zgłaszał takie prace w przypadku modernizacji izolacji termicznej budynku. Zgłoszenie robót budowlanych będzie też konieczne do budowy krat w oknach czy drzwiach. Nie możesz zapomnieć o złożeniu wniosku przed budową tablic i banerów reklamowych na powierzchni działki, a także modernizacji sieci melioracyjnych.

Jeśli nie jesteś pewien, czy budowany przez Ciebie obiekt wymaga zgłoszenia robót, czy pozwolenia na budowę, a może żadnego z tych wniosków, najlepiej zapytać w urzędzie gminy. Jeśli wniesiesz obiekt bez żadnego pozwolenia, może być traktowany jako samowola budowlana. Karą może być mandat, a w szczególnych przypadkach nawet obowiązek rozbiórki obiektu. Podobne kłopoty czekają Cię, jeśli rozpoczniesz pracę przed rozpatrzeniem wniosku przez urząd. W dalszej części tekstu opisujemy, ile czasu ma urząd na rozpatrzenie zgłoszenia budowlanego.

Zgłoszenie budowy dokumenty i niezbędne pozwolenia

Skoro już wiesz, czy potrzebne Ci jest odpowiednie pozwolenie, pora złożyć wniosek o zgłoszenie robót budowlanych. W tym celu musisz udać się do jednostki administracyjnej, której podlega działka. Najczęściej odpowiednią instytucją będzie starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu. Wniosek zgłoszenia robót budowlanych można pobrać z sieci lub pozyskać go na miejscu.

Do jego wypełnienia nie będą potrzebne szczegółowe dane czy informacje trudne do zdobycia. Wymagane będzie podanie adresu i numeru działki, a także opisanie rodzaju inwestycji i planowanego terminu rozpoczęcia prac. Każde zgłoszenie budowlane będzie wymagało także dołączenia zaświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością i realizowania na jej obszarze prac budowlanych.

W zależności od zakresu prac mogą być Ci potrzebne także inne załączniki, które dołączysz do zgłoszenia budowy. Dokumenty, które mogą być wymagane to:

 • szkic lub rysunek wykonany przez osobę bez uprawnień,
 • projekt zagospodarowania działki w przypadku budowy przyłączy lub obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej. Projekt musi wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi,
 • projekt zagospodarowania działki uzgodniony z organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w przypadku stawiania zbiorników na gaz płynny.
Zobacz także:  Ile kosztuje remont kuchni - szacunkowe wyliczenia kosztów

Decyzja urzędu po zgłoszeniu robót budowlanych

Brak informacji jest dobrą informacją. W przypadku zgłoszenia budowy można powiedzieć, że jest to prawdą. W tym wypadku obowiązuje bowiem specyficzna procedura przyznawania pozwolenia. Po złożeniu wniosku będziesz oczekiwał 21 dni na decyzję z jednostki administracyjnej. Do tego czasu nie możesz rozpoczynać żadnych prac budowlanych. Jeśli w wymienionym okresie nie otrzymasz żadnej informacji z urzędu – śmiało ruszaj z pracami.

Zgłoszenie robót budowlanych zatwierdzane jest przez tak zwaną milczącą zgodę. Wspomniane trzy tygodnie ma organ administracyjny na zbadanie sprawy i ewentualne zgłoszenie wątpliwości. Jeśli to nie nastąpi, uznaje się, że organ zezwala na rozpoczęcie prac. Taki sposób w znaczny sposób ułatwia funkcjonowanie odpowiednich urzędów, a dla inwestora jest to czas na przygotowanie niezbędnych materiałów, uprzątnięcie terenu czy zorganizowanie sprzętu.

Oczekiwanie na milczącą decyzję z urzędu to okres, który możesz wykorzystać na szukanie wykonawców, jeśli jeszcze nie zrobiłeś tego wcześniej. Jeżeli potrzebujesz solidnej firmy remontowej i budowlanej, sprawdź ofertę Adrem. Od kilkunastu lat realizujemy różne prace budowlane na terenie miasta Stołecznego i okolicznych miejscowości. Mamy na swoim koncie prace w obiektach prywatnych, na terenie przedsiębiorstw czy obiektów administracji publicznej. Dysponujemy sporą ilością sprzętu i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się prac budowlanych z różnych dziedzin.


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac