Projekt konstrukcyjny budynku – jakie informacje muszą się w nim znaleźć?

Pierwszym krokiem na drodze do własnego domu jest projekt konstrukcyjny całego obiektu. Zawiera informacje i szkice dotyczące rozkładu pomieszczeń, lokalizacji, a także rodzaju użytych materiałów, Znajdują się w nim również inne informacje potrzebne wykonawcy do wzniesienia budynku stabilnego i bezpiecznego. Co zawiera projekt konstrukcyjny i kto powinien sporządzić taki dokument?

Projekt konstrukcyjny – co to jest?

Projekt konstrukcyjny dla wielu inwestorów to pierwsza okazja na zobaczenie budynku, w którym w przyszłości zamieszkają. Na kartach papieru i w wirtualnych projektach znajdują się szkice układu pomieszczeń, a także miejsce ulokowania domu na planie działki. Jednak projekt to nie tylko wizualizacja, ale przede wszystkim rozwiązania techniczne. To projekt konstrukcyjny budynku zawiera informacje, jak i z czego wznieść dany obiekt. 


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac 


Pojęcie projektu konstrukcyjnego lub budowlanego dotyczy szeregu dokumentów zawierających informacje potrzebne do wzniesienia obiektu. Mają one też znaczenie dla urzędników, ponieważ tylko na podstawie prawidłowo wykonanego projektu udzielana jest zgoda na budowę. W związku z tym projekt konstrukcyjny musi być wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Dokument ma powstawać z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, a także na podstawie odpowiednich obliczeń konstrukcyjnych. 

Co zawiera projekt konstrukcyjny budynku?

Przepisy dotyczące projektu konstrukcyjnego zmieniały się na przestrzeni lat. Obecne założenia nakazują wykonać projekt, który składa się z trzech części:


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac 


  • projekt zagospodarowania terenu, w którym znajdują się informacje o sposobie ulokowania obiektu na planie działki i dostosowanie go do istniejącej infrastruktury. Tu pod uwagę brany jest obszar oddziaływania na sąsiednie posesje, a także sposób podłączenia do dróg dojazdowych;
  • projekt architektoniczno-budowlany – ta część dotyczy stworzenia planu układu pomieszczeń, ale także wskazuje na sposób rozwiązania kwestii technicznych i doboru odpowiednich materiałów budowlanych;
  • projekt techniczny – ta część zawiera sposoby na rozwiązanie problemów technicznych, a także rozplanowanie sieci elektrycznych, ciepłowniczych i pozostałych instalacji.
Zobacz także:  Ile kosztuje remont pokoju - wyceniamy poszczególne etapy

Każdy projekt konstrukcyjny budynku zawiera też dokładne zestawienie materiałowe wraz z podaną ilością potrzebnego surowca, rozwiązania dotyczące układu zbrojenia, a wszystkie wytyczne poparte są specjalistycznymi obliczeniami. W związku z tym do przygotowania takiego projektu należy podejść sumiennie, a w czasie wykonywania prac spełnić wymagania konstruktora. 

Komu zlecić przygotowanie projektu konstrukcyjnego?

Projekt konstrukcyjny to dokument, który musi spełnić wymagania urzędników i być zgodny z przepisami budowlanymi. Jednak to też główne narzędzie pracy kierownika budowy i wszystkich osób zaangażowanych w budowę. W związku z tym wykonanie projektu warto powierzyć firmie z doświadczeniem, która ma na koncie udokumentowane realizację tego typu. Jeśli dodatkowo firma dysponuje ekipą budowlaną, która może wznieść obiekt, warto rozważyć taki wybór. Ułatwi to współpracę na linii konstruktor-wykonawca i wpłynie na sprawność realizacji budowy. 


📞 Zadzwoń do nas: 797 302 001 i uzyskaj bezpłatną 👷‍♀️ wycenę prac